Klebelsberg Kuno

Előszó az 1924-es Győri sakktorna könyvéhez

Klebelsberg Kuno A sakkról beszélve, mindig kerülöm a játék szót, mert fogalmában hiányoznak azok a léha elemek, melyek a legtöbb játéknak a maga sajátos színezetét megadják.

A sakk elsősorban kombináció, amely örömöt nem a szerencsejátékokkal egybekötött kockázatok izgalma révén okoz, hanem az emberi lélek azon tulajdonságánál fogva, hogy gondolatsoroknak elmés fonogatásában gyönyörűsége telik.
Mint ahogy a zeneköltemény képes két melódiát úgy egymás mellé helyezni, hogy azok párhuzamosan futnak, úgy a sakkban is két játékos ellentétes gondolatai egyetlen játszmává egyesüljenek; az ellentéteknek egyetlen egységében, egyetlen játszmában való ilyen összecsapása az emberi szellemességnek egészen különleges megnyilatkozása.
A kombinatív képesség fejlesztése révén a sakk nemcsak szórakozás, hanem pedagógiai segédeszköz, amelynek a nevelés keretében való értékesítését, mint közoktatásügyi miniszter szívesen és meggyőződéssel előmozdítom.


                                             Gróf Klebelsberg Kunó dr.
                                                               m. kir. Vallás- és közoktatási miniszter,
                                     a győri sakk-kongresszus védője.
                                                                                 1924.