A Sakk képességfejlesztő hatása

A sakk képességfejlesztő hatásai: növeli a koncentrálóképességet, igen jelentősen fejleszti a gyerekek önállóságát és a tudatos önfegyelmet. A gyermekek megtanulják kezelni a sikert, és ami jóval nehezebb, elviselni a kudarcot. Erősödik a játékosok önbecsülése.

Kialakítja a tárgyilagos szemléletmódot. A sakkjátékos cselekedeteit előre próbálja látni, illetve kiszámítani, így természetessé válik az, hogy tettei következményeit vállalni és elviselni kell. Megszokja, hogy minden egyes lépésnél viszonylag rövid idő alatt, egyedül kell gondolkodni és dönteni, így gyakorlatot szerez vizsgahelyzetekhez, vagy az iskolai felelésekhez. A teljesítmény tisztelete révén magától belátja a diák, hogy aki többet tanul, az eredményesebb lesz, az többet tud. Tehát érdemes tanulni.

A sakk révén a játékos megtanulja a küzdeni tudást, az időbeosztást és a szabálykövető magatartást.

A sakkjáték fejleszti a gondos megfigyelést és észlelést, a pontos emlékezetet, a kritikai gondolkodást, a probléma-érzékenységet és a problémamegoldó képességet és a megosztott figyelem képességét. Az eredményes játékhoz szükséges állásértékelés megkívánja az analizáló-szintetizáló képességet, az összpontosítást, az összefüggések keresését.

A tervezett lépések következtében létre jöhető állások elképzelésével jelentősen fejlődik az absztraháló képességük és a térlátásuk.