Bevezető

Nincs még egy királyság a Földön, ami másfél ezer éve állna olyan rendíthetetlenül, mint a sakk-királyság. Lakosai ősidőktől fogva két táborba tartoznak, és folyamatosan háborúskodnak egymással. A tisztek és a gyalogos katonák valamennyien egy célért küzdenek: az ellenfél királyának elfogásáért. Annak ellenére, hogy a csatában állandóan támadásnak vannak kitéve, mégsem kell félelemben élniük, mert az ütközet végére semmilyen bántódásuk nem esik. A királyság virágzik és egyre népszerűbb.Lakói alávetik magukat a szabályoknak, és betartják az ősi szokásokat. A sakk-király az alapítás óta résztvevője az eseményeknek, mindenről tud, ami országában történt. Mesélni is tudna a régmúlt időkről!

Amikor kezdetben – még a VI. század derekán – a hindu rádzsa követei sakkot hoztak ajándékba Igazságos Nusirvan perzsa sah udvarába, addig ott még senki sem hallott a sakk-királyságról. Elmondaná őfelsége, hogy a sakkjáték széles körű elterjedése és világhódító útja azonban csak akkor indult meg, amikor az arabok meghódították Perzsiát. Mesélhetne arról, hogy Mohamed próféta ugyan minden játékot tiltott követőinek, de a sakkozás virágozhatott, és a legmagasabb rangú kalifák is játszották. Maga Harun al Rasid, a leghíresebb kalifa is kiváló sakkjátékos volt. Talán azt is elmondaná a sakk-király, amit Harun al Rasid legidősebb fia, az akkori uralkodó mondott neki az egyik játszma után: „Furcsa, hogy én, aki birodalmamat az Indusig keleten, Andalúziáig nyugaton rendben vezetem, nem bírok el 32 fabábuval egy kétaraszos táblán.” Európába a mórok közvetítésével jutott el a sakk, Nagy Károly frank császár udvarában pártfogásába is vette a VIII. század végén. „Magyarországra csak az 1335-ös évben jutottam el királyságommal először” –, és még folytatta volna elbeszélését őfelsége, de kértem, hogy majd inkább a sakktörténeti résznél térjünk vissza rá.
Ez a Sakoca® Sakk-könyv a teljesen kezdőknek és a sakkozni kicsit tudóknak való akkor, ha szeretnének biztos alapismeretekkel rendelkezni erről a nemes „királyi játékról”.

Igyekeztem pontosan és a gyerekek számára is érthetően fogalmazni. Könnyed stílusa miatt kisiskolás korú gyerekekkel is jól feldolgozható a könyv, de szülői vagy tanári segítség még kellhet hozzá. Természetesen a sakktanuláshoz, a könyvben leírtak megértéséhez szükség van egy sakk-készletre. Mindegy, hogy kicsi a készlet, vagy nagy, de az fontos, hogy számok és betűk legyenek a sakktábla (vagy vászon) oldalára írva. A témakörök fölépítése – az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva – a fokozatosság elvének megfelelő. A sakktábla és annak részeivel való ismerkedés után az alapállás, majd az egyes figurák mozgásának és jellegzetességeinek tanulmányozása következik. A legtöbb témakör végén kérdések és sakkábrás feladatok megválaszolása, illetve megoldása segíti az ismeretek rögzítését, és a tudás ellenőrzését. A könyv utolsó harmadában a gyakorlati sakkjátékra vonatkozó praktikus ismeretek olvashatók: részletesebben a szabályokról, hogyan adjunk egy lépésben mattot az ellenfélnek bizonyos állásokban, hogyan mattoljuk az egyedülálló királyt, alapállásból adható egyszerű mattok és végül a játszma 3 főbb részére vonatkozó jó tanácsok.
A könyv végén található megoldókulcs és a sakk-kifejezések szótára segítheti az ismeretek elsajátítását. Nagyon fontos a tanulás során az, hogy csak biztos tudás birtokában menjünk tovább az anyagban! Ne siessünk a feldolgozással! A kérdésekre adandó válaszoknál és a feladatok megoldásánál ne a gyorsaság legyen a fontos, hanem az, hogy jól válaszoljon a gyerek!
A sakk oktatásának legfontosabb célja a logikus gondolkodásra nevelés. Ez a tudatos és tervszerű gondolkodás komoly szellemi igénybevételt vár el a tanulótól. Minden egyes lépésnél elemezni, majd értékelni kell az adott állást. A helyes állásértékelésből kiindulva lehet olyan tervet kigondolni, ami jó játékot biztosít, és győzelemhez vezet. Aki megfelelően értékeli az állását, és néhány hét tanulás után ezt magától is gyakran megteszi, annak különösen intenzíven fejlődik a sakkjátékban a szándékos figyelme.
A sakkozásban fellelhető meseszerű elemek – a kicsi győzhet a nagy ellen vagy a gyerek a felnőtt ellen – és a sakkozást előkészítő nyuszis sakkban, a kengurus sakkban, a királyfutásban vagy a gyalogháborúban elérhető gyors siker többnyire megszeretteti a tanulókkal a sakkot. Sakkozás közben az elemzőképességük, képzelőerejük, emlékezőképességük és figyelmük állandóan és fokozottan „dolgozik”, kénytelen koncentráltan „jelen lenni”, mert különben gyorsan elveszítik a játszmát.
Legalább ilyen jelentős a sakkjátéknak a személyiségfejlesztő hatása is!

Sakkoktatói körökben úgy szokás fogalmazni, hogy „nevelőedzőként” – 4 évtizednyi tapasztalattal a hátam mögött – vettem a bátorságot e sakk-könyv megírására. Az utóbbi majd' húsz évben a szegedi Tisza-parti Általános Iskolában délelőtti tanórai keretek között is folyhatott a sakktanulás – a sakkos osztályba beíratott – 1–2. osztályos gyerekek részére – csoportbontással – heti 1 órában. Az itt szerzett tapasztalatok és az orosz nyelven elérhető szakirodalom alapján készítettem egy sakk-tantervet, hozzá az alsó tagozatra szóló tanmenetekkel, aminek a Sakoca Sakk-könyv az első tankönyve.
Kimondottan sakktanítási céllal készítettük el a már 5 éves korú gyerekekkel is játszható Sakoca Sakk-társasjátékot. E könyv kérdéseinek és feladatainak jó kétszerese található meg játékos formában a társasjátékban.
A Sakoca® Sakk-könyvvel vagy a társasjátékkal kapcsolatos információkat a www.sakoca.hu honlapon olvashat, kérdéseire a sakocachess@gmail.com elektronikus címen, vagy a +36 20 437 3919-es telefonszámon kaphat választ.

Végezetül köszönöm Szűcs Eszter Anitának nagyszerű grafikai munkáit, a türelmét, igényességét és szakmai tudását. Köszönöm Bartos Feri barátomnak az anyanyelvi, sakk-szakmai lektori munkáját, a tördelői és nyomdai előkészítői tevékenységét.
Végül feleségemnek, dr. Révész Ritának mondok köszönetet mindenért: a könyvvel kapcsolatosan az összes szervező munkát Ő végezte el, fel sem tudom sorolni, mi-mindent.
Hálásan köszönöm!

Bízom abban, hogy e könyv segítségével megtanulja és megszereti a sakkozást!
    
                                   
Herpai József